ایزایران لپ تاپ

با اعطای مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطای مدرک انستیتو انفورماتیک فنی کار

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

آموزشگاه تخصصی الکترونیک

« لحیم كاری »  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
لحیم كاری شیوه ای است كه به وسیله آن می توان دو قطعه فلز را به یكدیگر متصل كرد .  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
و این نوع اتصال یك اتصال دائمی میباشد .  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
در جوشكاری با قوس الكتریكی نوع اتصال كوالانسی میباشد ، ولی در لحیم كاری نوع اتصال و اندروالسی است . برای لحیم كاری به وسایلی نیازمندیم كه به شرح بخشی از قسمتهای مهم آنها میپردازیم :  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
هویه :  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
هویه های 12 ، 15 ، 18 ، 20 25 ، 30 ، 40 یا 50 وات و بسیاری هویه های دیگر در بازار موجود میباشند، اگر چه بسیاری از آنها ظاهراً مانند هم و به یك اندازه هستند .
اما طرح هویه ها متفاوت است و بازده های مختلفی دارند . توان هویه صرفاً نشان میدهد كه هویه چقدر برق مصرف می كند ، ولی عملكرد گرمایی آنرا نشان نمی دهد ؛ عملكرد گرمایی هویه بر اساس مقدار گرمایی تعیین می شود كه عنصر گرمایی بر سر هویه انتقال می دهد آنهم پیش از آنكه سر هویه سرد شود .
امروزه هویه ها را به سه طرح اصلی می سازند .  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
الف ) سر هویه روی عنصر گرمایی ( المنت ) می لغزد : بازده این نوع هویه از سایر انواع بیشتر است ، زیرا همة گرمای عنصر گرمایی باید از هویه عبور كند تا به هوا برسد . بنابراین هویه ای كه چنین ساختمانی داشته باشد ، با توان مصرفی كمتر ، كار دو نوع هویه دیگر را انجام می دهد .
ب )‌ سر هویه داخل عنصر گرمایی می لغرد : بازده این نوع هویه از انواع دیگر كمتر است و سطح وسیعی از عنصر گرمایی در مجاورت هواست و گرمای خود را مستقیماً به هوا می دهد .  آموزش الکترونیک تخصصی و طراحی برد الکترونیک و آموزش طراحی برد و آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار و آموزش الکترونیک اس ام دی و آموزش الکترونیک  smdو آموزش حرفه ای الکترونیک و smd 
بازده این نوع هویه در حدود 40% بازده هویة ( الف ) است.  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
آموزش تعمیرات برد الکترونیکآموزش تعمیر برد الکترونیک             آموزش تعمیر بردهای الکترونیک

ج ) سر هویه روی عنصر گرمایی پیچ شده است : بازده این نوع هویه از نوع ( ب ) بیشتر ولی از نوع ( الف ) بسیار كمتر است . مهمترین عیب این نوع هویه آن است كه اگر نوك هویه به عنصر گرمایی بچسبد ، عنصر گرمایی به شدت صدمه می بیند یا خراب می شود كه در این صورت هویه نیز كاملاًَ از كار می افتد و بی مصرف می شود .
اغلب هویه ها سرِ قابل تعویض دارند تا بتوان در كاربردهای مختلفی از آنها استفاده كرد.  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
پایه  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
پایة هویه وسیله ای است كه دستگاه هویه را در خود جای داده و مانع تماس نوك هویه با اشیاء در دسترس میشود .
پایة هویه یكی از مهمترین لوازم جانبی است و به ویژه برای هویه های برقی ضرورت دارد .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
قلع كش مكنده  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
ابزار بسیار سودمندی است كه در هنگام تغییرات یا تصحیح اشتباه به كار می آید .آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
این وسیله لحیم ذوب شده را از محل اتصال می مكد .آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
روغن لحیم :  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
روغن لحیم برای آماده سازی سطح لحیم كاری استفاده میشود تا لحیم خوب به آن منطقه بچسبد .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
روغنهای بی اثر :   آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
این نوع روغن متداولترین نوع است و نوعی است كه در اغلب كارهای لحیمكاری ادوات الكترونیكی و ماكت سازی مصرف می شود .
ویژگی اصلی این نوع روغن آن است كه فقط وقتی گرم است فعال است و در این حالت تمایل به سوختن دارد . نوعی از این روغن كه (( روغن كلو فونی )) نامیده می شود بسیار چسبیده است .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک

             آموزشگاه تعمیرات برد الکترونیکآموزشگاه تعمیر برد الکترونیکاموزش تعمیر برد الکترونیک

روغنهای فعال :آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
از این نوع روغن لحیم برای لحیمكاری فلزاتی مانند سرب استفاده می شود كه لحیمكاری آنها دشوار است ، اما هرگز نباید برای لحیمكاری ورقهای نازك مس یا برنج از آن استفاده كرد، زیرا این فلزات را به سرعت می خورد . پیش از مصرف هر نوع روغن ، بهتر است مقدار كمی از آن را به نقطه ای بی اهمیت از قطعه كار بمالید . اگر این نقطه براق شد ، معلوم می شود كه روغن فعال بوده است و باید در مصرف آن احتیاط كرد و در صورت امكان آن را مصرف نكرد .
اغلب روغنهای فعال بسیار اسیدی یا بسیار قلیایی هستند . این روغنها مانند روغنهای بی اثر نمی سوزند‌، بلكه تا مدتی بسیار طولانی فعال می مانند .
بنابراین هر گاه این نوع روغن برای لحیمكاری بُرد مدار چاپی ، یا ماكتی گرانبها مصرف می شود ، طولی نمی كشد كه روغن قطعه را خراب می كند .
سیم لحیم :آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
سیم لحیم ماده واسط اتصال دهندة بین دو قطعه میباشد و انواع مختلف دارد ، ضخامت بهینة سیم لحیم ، به اندازه هویه ای كه به كار می برید بستگی دارد .

چگونه لحیمكاری كنیم ؟آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
رمز لحیمكاری در پاكیزگی است . هر چه وقت بیشتری برای تمیز كردن محل اتصال صرف كنید ، احتمال این كه حاصل كار خوب باشد بیشتر است .
متداولترین علت شكستن لحیم آن است كه قطعاتی كه باید لحیمكاری شوند ، به خوبی تمیز نشده بوده اند . دلیل مهم دیگر مناسب نبودن اندازة هویه یا سیم لحیم برای كار مورد نظر است . اگر هویه بیش از اندازه كوچك باشد ، اتصال به خوبی گرم نمی شود تا چسبندگی لازم ایجاد شود . اگر سیم لحیم بیش از حد ضخیم باشد و گرمای زیادی از هویه بكشد ، نیز همین حالت پدید می آید .آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
دمای كار بیشتر هویه هایی كه خوب طراحی شده اند در یك حدود و معمولاً‌ بین 350 و 500 درجه سانتی گراد است . از هویه هایی كه در دماهای بالاتر از 500 درجه سانتی گراد كار می كنند نباید استفاده كرد ، یا در صورت استفاده باید دمای آنها را كنترل كرد زیر سر هویه به سرعت اكسید می شود كه حاصل آن لحیمكاری بد و فرسایش بیش از حد سر هویه است .آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک

آموزش مهندسی معکوسآموزش تخصصی مهندسی معکوس             آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

• آب بندی سر هویه با قلع :آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
به محض آن كه دمای سر هویه به نقطه ذوب سیم لحیم برسد ، باید آنرا با قلع آب بندی كنید . روش آب بندی با قلع بسیار ساده و به شرح زیر است :
الف ) هویه را روشن كنید تا گرم شود .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
ب ) اگر سیم لحیم معمولی مصرف می كنید ، به سر هویه روغن لحیم بمالید ولی اگر از سیم لحیم روغنی استفاده می كنید . این كار ضرورت ندارد .
ج ) سیم لحیم را روی سطح تخت سر هویه بگیرید پس از مدت كوتاهی ، به نظر می رسد كه ذوب لحیم شروع شده است .
هـ ) با استفاده از اسفنج مرطوب ، لحیم را از روی سر هویه پاك كنید . مشاهده می كنید كه سطح تخت سر هویه به طور یكنواخت با لایه ای نازك از لحیم پوشانده شده است .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
و ) حال دوباره سیم لحیم را به سر هویه بزنید . اكنون برای لحیمكاری آماده اید .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
هرگز اجازه ندهید كه روغن لحیم جمع شود و هویه مدت زیادی روشن بماند ، بدون آنكه از آن استفاده كنید . در نتیجة این كار ، قشری روی سر هویه ایجاد می شود كه پاك شدنی نیست و فقط با سوهانكاری و ، در نتیجه ، تخریب پوشش سطحی سر هویه می توان آنرا از بین برد .
اگر از سر هویه خوب مراقبت كنید ، یك سال یا بیشتر دوام می آورد .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
لحیم سرد محتملترین عیبی است كه در لحیمكاری دیده می شود و علت شكستن بیشتر لحیمها ، به ویژه در كارهای الكترونیك ، همین عیب است . علت اصلی ایجاد (( لحیم سرد )) ، بیش از حد كوچك بودن هویه یا سر هویه ، و كثیف بودن سطح كار است .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
لحیم سرد چیست ؟  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
به بیان ساده ، این عیب هنگامی پیش می آید كه اتصال لحیمی ظاهراً سالم و خوب است ، اما به سبب خوب گرم نشدن یا كثیف بودن سطح كار ، لحیم در حقیقت درست نگرفته است .  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
علت ایجاد لحیم سرد اكسایش سطح كار و پدید آمدن قشری از اكسید بین موادی كه باید لحیمكاری شوند و لحیم است . كه قبل از لحیمكاری مبادرت به تمیز كردن آنها نشده است  آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک

نام دوره مدت زمان دوره شهریه دوره (تومان) زمان برگزاری دوره های آموزشی انستیتو
الکترونیک مقدماتی و پیشرفته یک هفته 270،000 شنبه هر هفته
پنجشنبه و جمعه ویژه کارمندان
اطلاعات بیشتر 88930441-021

call

 پرداخت آنلاین (فقط عابر بانک ملی) :آموزش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک

برای استفاده از خدمات انتقال آنلاین کارت به کارت ، شما می بایستی دارای کارت با رمز دوم و عدد CVV2 بوده و حتما از کارت عابر بانک ملی استفاده نمایید.در این صورت وارد صفحه زیر شوید و با درج مشخصات و واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره کارت 6378-8045-9972-6037 و یا 5403-4219-9972-6037 به نام آقای امید رحمانی جهت انتقال وجه عمل نمایید.زش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک
سپس شماره پیگیری تراکنش را به شماره تلفن همراه مشاور آموزشی خود ارسال نمایید و منتظر تماس کارشناس و مشاور آموزشی خود باشید.زش الکترونیک و آموزش الکترونیک پایه و آموزش الکترونیک پیشرفته و آموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و اموزش الکترونیک و اموزش الکترونیک پایه و اموزش الکترونیک پیشرفته و اموزش الکترونیک پایه و پیشرفته و آموزشگاه تعمیر الکترونیک و آموزش تعمیر الکترونیک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های آموزشی پرطرفدار

دوره های آموزشی ما

آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش طراحی سایت و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و  اموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل